Klauzula informacyjna w związku z wejściem ustawy RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z członkostwem Państwa dziecka w naszej Akademii, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza ww. dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa Gdynia, Ulica: Lukrecjowa 51b/17 ,80-339,Gdynia.
  Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na podany adres siedziby
  • przez e-maila biuro@apgdynia.pl
 2. Jako Administrator będziemy przetwarzać ww. dane:
  • w celu przekazywania aktualnych informacji o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie marketingu własnego), jak również o ile będzie to konieczne
  • w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać ze swoich praw konieczny jest kontakt z Administratorem.
 4. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji założonych celów jako członka Stowarzyszenia.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie zobowiązań, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dotyczące ubezpieczenia, promocji.
 7. Dane Państwa dziecka będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który dziecko będzie członkiem Stowarzyszenia, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego.
 8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing własny) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu (marketing na rzecz innych podmiotów).
 9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możecie Państwo cofnąć w każdym czasie.Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@apgdynia.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.